"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

FLOW การปฏิบัติเมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่/หมู่บ้าน

FLOW แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่

 Aging Health Data