"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563