"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

ข้อสั่งการจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อสั่งการ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ