"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ