"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมโรค


กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ ปี 2563


 Aging Health Data