"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

ออกติดตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ เทิดไทองราชัน และงานคัดกรองบุหรี แอลกอฮอ ในงาน 43 แฟ้ม


 Aging Health Data