"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานรับผิดชอบ นายไตรรงค์ ทองนาค

วาระการประชุม(นายไตรรงค์ ทองนาค) ปีงบฯ2563


เอกสาร ระเบียบ ข้อสั่งการที่สำคัญ
การประเมินITA ปีงบประมาณ 2563  คลิก

แนวทาง การเบิกเบี้ยเลี้ยง ปีงบฯ 2563  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร

# ตัวอย่าง ขออนุมัติยืมเงินบำรุง คลิก
# เอกสารการประชุม พชอ ๒๔ กย ๖๓ คลิก
# เอกสารการประชุมงานบริหาร  ๒๕ กย ๖๓  คลิก