"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

รองนายแพทย์สสจ.ศก นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ ออกเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2562


 Aging Health Data