"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานในความรับผิดชอบของครรชิต

วาระการประชุมปีงบฯ 2563

# เดือนตุลาคม 2562          # เดือนกุมภาพันธ์ 2563  # เดือนมิถุนายน 2562
# เดือนพฤศจิกายน 2562   # เดือนมีนาคม 2563 ​​​     # เดือนกรกฎาคม 2562
# เดือนธันวาคม 2562        # เดือนเมษายน 2563     # เดือนสิงหาคม 2562
# เดือนมกราคม 2563        # เดือนพฤษภาคม 2563  # เดือนกันยายน 2562

งานสุขภาพภาคประชาชน
# รายงานอสม.เคาะประตูบ้านCo-vid19คลิ๊กที่นี้
# กรอกข้อมูลรับเข็มเชิดชูเกียรติอสมปี63คลิ๊กที่นี้
# ..........
งานอุบัติเหตุ
*** รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์ปี 2562 คลิ๊กที่นี้
# ..........
# ..........
งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
# พื้นทีเป้าหมาย คลิ๊กที่นี้..........
# ..........
# ..........
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์