"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

แจ้งเคสที่ต้องสอบสวนโรค

                                            แจ้งเคสที่ต้องสอบสวนโรคเดือนกุมภาพันธ์ 2560


 Aging Health Data