"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559(สมัย คำเหลือ)

1.งานการเงิน
2.งานพัสดุ
3.งานทรัพยกรบุคคล
 Aging Health Data