"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายออกของอำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2563 แยกรายตำบล


 Aging Health Data