"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

วีดีทัศน์งานฉลองปีใหม่ 2555 สสอ.ขุขันธ์

 
อำนวยการสร้างโดย...ปิ่น  นันทะเสน
ตัดต่อ...สุเพียร  คำวงศ์