"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายออกของอำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2562 แยกรายตำบล

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์