เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

งานในรับผิดชอบของนางสาวศิวพร พึ่งภพ

1.งานอนามัยแม่และเด็ก
2.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3.งานอนามัยโรงเรียน
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์