"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานบริหาร (ศรายุทธ)


วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.อำเภอขุขันธ์
              
    ตุลาคม 2562     พฤศจิกายน 2562    ธันวาคม 2562  มกราคม 2563

คำสั่ง OT     มกราคม 2563 

ดาวโหลดเอกสารงานบริหาร
    ใบตรวจสอบหลักฐานการส่งเบิกต่างๆ
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์