"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานบริหาร (ศรายุทธ)


วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.อำเภอขุขันธ์              
    ตุลาคม 2562     พฤศจิกายน 2562 
    ธันวาคม 2562        มกราคม 2563
     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 2563 

     คำสั่ง OT                     

       เมษายน 63             พฤษภาคม 63


ดาวโหลดเอกสารงานบริหาร
    ใบตรวจสอบหลักฐานการส่งเบิกต่างๆ
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์