"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานบริหาร (ศรายุทธ)


วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.อำเภอขุขันธ์              
    ตุลาคม 2562     พฤศจิกายน 2562 
    ธันวาคม 2562        มกราคม 2563
     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 2563  สิงหาคม63

     คำสั่ง OT      

   เมษายน 63        พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63  สิงหาคม63ดาวโหลดเอกสารงานบริหาร
    ใบตรวจสอบหลักฐานการส่งเบิกต่างๆ
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์