เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

การประชุมขับเคลื่อนและพิจารณาการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.ตะเคียน(2 เมษายน 2562)


ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์