ทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการร่วมโครงการบูรณการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์