กิจกรรมบริหารกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับพระสงฆ์

M1 กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมกับพระสงฆ์M2 กิจกรรมบริหารกายเพื่อเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ


M3 กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อM4 กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ


ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์