เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

ประชุมโครงการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อม และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับCare Manager และCare Giver(๒๖​​ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๖​​ ธันวาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จัดประชุมโครงการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อม และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับCare Manager และCare Giver ทุก รพ.สต.ในอำเภอขุขันธ์ เพื่อทบทวนความรู้ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก นางวัลภา วิเศษศุกล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุCare Manager รพ.สต.ละ ๑ ท่าน และCare Giver จำนวน ๒ ท่าน ในสังกัดของ รพ.สต. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์