"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานรับผิดชอบ นายไตรรงค์ ทองนาค

วาระการประชุม(นายไตรรงค์ ทองนาค) ปีงบฯ2563

# เดือนตุลาคม 2562               # เดือนกุมภาพันธ์ 2563        # เดือนมิถุนายน 2563
# เดือนพฤศจิกายน 2562         # เดือนมีนาคม 2563            เดือนกรกฎาคม 2563  
# เดือนธันวาคม 2562              # เดือนเมษายน 2563          เดือนสิงหาคม 2563 
# เดือนมกราคม 2563              # เดือนพฤษภาคม 2563       เดือนกันยายน 2563 

เอกสาร ระเบียบ ข้อสั่งการที่สำคัญ
การประเมินITA ปีงบประมาณ 2563  คลิก

แนวทาง การเบิกเบี้ยเลี้ยง ปีงบฯ 2563  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร

# ตัวอย่าง ขออนุมัติยืมเงินบำรุง คลิก
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์