ขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

                สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้จัดบุคลากรปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ร่วมกับอำเภอขุขันธ์ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562
ที่มา : ตารางปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2562