เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก

งานในความรับผิดชอบของครรชิต

วาระการประชุมงานคุณครรชิต ปีงบประมาณ2562

# เดือนตุลาคม 2561                # เดือนกุมภาพันธ์ 2562      # เดือนมิถุนายน 2562
# เดือนพฤศจิกายน 2561         # เดือนมีนาคม 2562           เดือนกรกฎาคม 2562  
# เดือนธันวาคม 2561              # เดือนเมษายน 2562         เดือนสิงหาคม 2562  
# เดือนมกราคม 2562              # เดือนพฤษภาคม 2562      เดือนกันยายน 2562 


งานสุขภาพภาคประชาชน
# ..........
# ..........
# ..........
งานอุบัติเหตุ

# ..........
# ..........
# ..........
งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
# ..........
# ..........
# ..........
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์