"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานในความรับผิดชอบปีงบประมาณ 2562 ( นายสุพัฒน์ ในทอง )

วาระการประชุม ปีงบประมาณ 2563 
      พย 2562 คลิก  ธค 2562 คลิก  ค 2563  คลิก    กพ 2563  คลิก มีค 2563  คลิก พค 2563  คลิกมิย 2563  คลิก กค 2563  คลิก สค 2563  คลิก กย 2563  คลิก

   **งานทันตกรรม
   ok แบบรายงานกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  คลิกที่นี่
 แผนงานทันตกรรม2563 คลิกที่นี่         การบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปาก ANC คลิกที่นี่
ok นำเสนองานทันตกรรม2563 คลิกที่นี่  Free  schadule 2563  คลิกที่นี่
ok แบบรายงานกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  คลิกที่นี่
ok เป้าหมายเด็กอายุ 4-12 ปี  ปี 2563  คลิ๊กที่นี้     สำรวจยูนิตทันตกรรม   คลิ๊กที่นี้
**งานวัณโรค 
      ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค 2563 (ตค62-กย63)คลิ๊กที่นี  ผู้สัมผัสวัณโรค พบแพทย์ รพ ขขคลิ๊กที่นี 
     เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 2563 คลิ๊กที่นี้ DM A1C>7 ปี2563 คลิ๊กที่นี้ CKD ปี2563 คลิ๊กที่นี้
     สรุปผลการดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2560  คลิ๊กที่นี้  2561  คลิ๊กที่นี้ 2562คลิ๊กที่นี้ 
    นำเสนอดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2562  คลิ๊กที่นี้ 
     สมรรถนะ   Dot รายสัปดาห์ 2562 คลิ๊กที่นี้   case mamagment ตค62-กย63
    
งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี2563
       สรุปงานโรคหนอนพยาธิ 2562 คลิ๊กที่นี้]      นำเสนองานพยาธิ สิ่งปฎิกูล 2563 คลิ๊กที่นี้     หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี 2563 อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้  แบบรายงานIsanCohort 2563 คลิ๊กที่นี้]  เป้าหมายและผลงาน อัลต้ราซาวด์  2563 คลิ๊กที่นี้]   
 งานบุญปลาร้าสุก มีค 2563 คลิ๊กที่นี้]   เม ย 2563 คลิ๊กที่นี้] พ.ค. 2563 คลิ๊กที่นี้] มิย2563 คลิ๊กที่นี้]
กค2563  คลิ๊กที่นี้]  ส2563  คลิ๊กที่นี้]  กย 2563  คลิ๊กที่นี้]  
สำรวจกล้องจุลทัศน์  ปี2563   คลิ๊กที่นี้]   
**งานจมน้ำ
      สรุปทะเบียนการตายจากการจมน้ำ 2554-ปัจจุบัน  คลิ๊กที่นี้ 
     สรุปกิจกรรมป้องกันปัญหาการจมน้ำ 2562 คลิ๊กที่นี้   การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ คลิ๊กที่นี้
     เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 2562  คลิ๊กที่นี้
ส่งรายชื่อกอง เชียร์และพาเหรด   2563   คลิ๊กที่นี้  โปรแกรมกีฬาโซน 4 คลิ๊กที่นี้

แผนงานโครงการ ปี 2563
              งานแผนงาน2563 คลิก
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบสุพัฒน์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก 
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์