เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

งานในความรับผิดชอบปีงบประมาณ 2562 ( นายสุพัฒน์ ในทอง )

  1. งานทันตสาธารณสุข
  2. งานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิและมะเร็งตับท่อน้ำดี
  3. งานควบคุมป้องกันโรควัณโรค
  4. งานควบคุมป้องกันโรคเรื้อน
  5. งานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
  6. งานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ    **งานทันตกรรม
   ok    สำรวจยูนิตทันตกรรม   คลิ๊กที่นี้
   ok แบบรายงานกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  คลิกที่นี่
**งานวัณโรค 
 คะแนน Dot รายสัปดาห์ 2562 คลิ๊กที่นี้
  okแบบประเมินRanking2562 คลิ๊กที่นี้
     OK  สำรวจเป้าหมายการคัดกรองปี 62  คลิ๊กที่นี้
      OK # ภาพกิจกรรมอบรม คลิก
**งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี
 สำรวจ จนท ผ่านการอบรมจุลทัศนากร อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้
 หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี62 อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้  **งานจมน้ำ

     เอกสารการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ คลิ๊กที่นี้
  เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 2562  คลิ๊กที่นี้

0k ส่งรายชื่อกอง เชียร์และพาเหรด   2562 คลิ๊กที่นี้
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบสุพัฒน์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก 
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์