เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก

งานในความรับผิดชอบปีงบประมาณ 2562 ( นายสุพัฒน์ ในทอง )

 1. งานทันตสาธารณสุข
 2. งานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิและมะเร็งตับท่อน้ำดี
 3. งานควบคุมป้องกันโรควัณโรค
 4. งานควบคุมป้องกันโรคเรื้อน
 5. งานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
 6. งานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ
 7. งาน พอ.สว.
 8. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 9. โครงการพระราชดำริ
 10. งานบริจาคโลหิต
 11. งานควบคุมป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
**งานทันตกรรม
 สำรวจยูนิตทันตกรรม   คลิ๊กที่นี้
 แบบรายงานกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  คลิกที่นี่
**งานวัณโรค 
  สำรวจเป้าหมายการคัดกรองปี 62  คลิ๊กที่นี้
   OK # ภาพกิจกรรมอบรม คลิก
**งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี
 สำรวจ จนท ผ่านการอบรมจุลทัศนากร อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้
 หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี62 อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้  


**พอ.สว/หน่วยแพทย์เคลื่อน/โครงการพระราชดำริ/บริจาคโลหิต
OK # ตารางหน่วย พอ.สว.ศก ปี 62 คลิ๊กที่นี้ **งานจมน้ำ
OK # กิจกรรม

**ป้องโรคมะเร็ง (ปากมดลูก เต้านม )


งานในหน้าที่ความรับผิดชอบสุพัฒน์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก 
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์