งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ นางมัลลิกา เกษกุล​ ปี 2560

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ นางมัลลิกา เกษกุล
1. อำเภอขุขันธ์  โดย นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป  ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ (รพ.สต.กันจาน และหัวเสือ ยังไม่พบกรอกข้อมูล  ขอความร่วมมือเร่งรัดด้วย ครับ)
         กรอกข้อมูลการสำรวจฯ คลิกที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/13MUryPWqW62YWTIXSB7wgM8KhiSnERpi6X8BixH12aI/viewform
            


งานจิตอาสาประชารัฐ 2560


หมายเหตุ - ย้อนไปดูงานปีงบประมาณ 2559  คลิก
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์