งานบริหารปีงบประมาณ 2560

 งานเร่งด่วน
 # ขอความร่วมมือคณะ จนท.ทุก รพ.สต.ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมงาน OD สสอ.ขุขันธ์ (ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2560)  คลิก 
      # ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 


# แผนจัดตั้ง PCC จังหวัดศรีสะเกษ 18 มี.ค.2560 คลิกที่นี่

วาระการประชุมประจำเดือน

# เดือน..................................


 งานปีงบประมาณที่ผ่านมา คลิกที่นี่

ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์