"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

หลักระบาดวิทยา

                                                             หลักระบาดวิทยาช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์