เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก

งานในความรับผิดชอบ ของธนากฤต ยุธธเลิศ

 วาระการประชุม(อ.) ปีงบฯ 2559

# เดือนตุลาคม 2558                # เดือนกุมภาพันธ์ 2559     # เดือนมิถุนายน 2559  
# เดือนพฤศจิกายน 2558         # เดือนมีนาคม 2559          เดือนกรกฎาคม 2559  
# เดือนธันวาคม 2558              # เดือนเมษายน 2559        เดือนสิงหาคม 2559  
# เดือนมกราคม 2559              # เดือนพฤษภาคม 2559     เดือนกันยายน 2559 

 อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอให้ท่านแจ้งประชาชนในหมู่บ้านของท่านให้รับทราบ และแสดงเจตจำนงค์ตามโครงการ "ศรีสะเกษ งดเหล้า งดบุหรี่ เป็นคนดี ถวายพ่อหลวง ปี 2560" ในช่วงเทศกาลบุญเข้าพรรษานี้  จึงขอเชิญชวนทุกท่านลงนามแสดงแสดงเจตจำนงค์ ตามโครงการ ศรีสะเกษ งดเหล้า งดบุหรี่ เป็นคนดี ถวายพ่อหลวง ปี 2560 โดยถ้วนหน้ากัน

>>> ร่วมลงนามแสดงความจำนงฯ"ศรีสะเกษ งดเหล้า งดบุหรี่ เป็นคนดี ถวายพ่อหลวง ปี 2560" คลิกที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxiv40tJBpvv-vgCK3IZnCGyKp7MqSSqdvN1r1K8vzF0uFWw/viewform>>> ดูข้อมูลสรุปผลการลงนามแสดงความจำนงฯ"งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นรายตำบล คลิกที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T-9vpjKlwW7xl3LUNeTd0yfEQPlWCDKSENYZICvLubg/edit?usp=sharing

ที่มา : http://www.khukhan.info/2017/06/2560.html

OK_สำรวจและปรับปรุงบุคลากรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก. ปี 2559 ขุขันธ์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-105yYBDv9JAF0VwFfLVf8rKy9tGt-kLZZ22Zdkut-4/edit?usp=sharingช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์