"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานในความรับผิดชอบ ของธนากฤต ยุธธเลิศ

วาระการประชุมปีงบฯ 2563

# เดือนตุลาคม 2562            # เดือนกุมภาพันธ์ 2563     # เดือนมิถุนายน 2562
# เดือนพฤศจิกายน 2562     # เดือนมีนาคม 2563 ​​​         # เดือนกรกฎาคม 2562
# เดือนธันวาคม 2562          # เดือนเมษายน 2563         # เดือนสิงหาคม 2562
# เดือนมกราคม 2563          # เดือนพฤษภาคม 2563     # เดือนกันยายน 2562


โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
http://thaiphc.net/new/x3million3years/tambon?year=2561&district=3305

 รวมวันเพจ 

# สรุปงาน แพทย์แผนไทย โครงการพิเศษ เดือน ธันวาคม 2561 คลิก
# สรุปงาน แพทย์แผนไทย โครงการพิเศษ เดือน มกราคม 2562 คลิก
# สรุปงาน แพทย์แผนไทย โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มกราคม 2562 คลิก
# สรุปงาน โครงการมหกรรมถนนอาหารปลอดภัย เดือน มกราคม 2562คลิก

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์