เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

งานในความรับผิดชอบ ของธนากฤต ยุธธเลิศ

 วาระการประชุม(อ.) ปีงบฯ 2562

# เดือนตุลาคม 2561                # เดือนกุมภาพันธ์ 2562     # เดือนมิถุนายน 2562 
# เดือนพฤศจิกายน 25611        # เดือนมีนาคม 2562          เดือนกรกฎาคม 2562  
# เดือนธันวาคม 2561              # เดือนเมษายน 2562        เดือนสิงหาคม 2562 
# เดือนมกราคม 2562              # เดือนพฤษภาคม 2562     เดือนกันยายน 2562 

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
http://thaiphc.net/new/x3million3years/tambon?year=2561&district=3305

 รวมวันเพจ 

# สรุปงาน แพทย์แผนไทย โครงการพิเศษ เดือน ธันวาคม 2561 คลิก
# สรุปงาน แพทย์แผนไทย โครงการพิเศษ เดือน มกราคม 2562 คลิก
# สรุปงาน แพทย์แผนไทย โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มกราคม 2562 คลิก
# สรุปงาน โครงการมหกรรมถนนอาหารปลอดภัย เดือน มกราคม 2562คลิก

ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์