เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

แนวทางการจัดบริการ คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุสำหรับ รพ.สต. และระดับรพช.ขึ้นไป อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ(16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559)


เอกสารจากการประชุมแนวทางการจัดบริการ คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุสำหรับ รพ.สต. และระดับรพช.ขึ้นไป อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จัดโดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้

​ ตัวชี้วัด แนวทางและประเด็นการตรวจราชการ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปี 2559  โดย ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

​ คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ปี 2559(เล่มเขียว)

ผู้รายงาน สุเพียร คำวงศ์ รายงานจาก โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด,16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559.
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์