"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้านของอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562 แยกรายตำบลช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์