เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

แผนงานยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มผู้สูงอายุ (Flagship 5)


ที่มา : http://www.ssko.moph.go.th/ > ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน > สร้างสุขภาพ > http://www.ssko.moph.go.th/news2/details.php?id=1834&cat_id=6
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์