เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ นายสุพัฒน์ ในทอง

 งานดำเนินการ ปีงบฯ 2562

**งานทันตกรรม
  สำรวจยูนิตทันตกรรม   คลิ๊กที่นี้ 
**งานวัณโรค

   สำรวจเป้าหมายการคัดกรองปี 62  คลิ๊กที่นี้ 

**งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี
   สำรวจ จนท ผ่านการอบรมจุลทัศนากร อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้
  หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี62 อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้       

**งานจมน้ำ


**พอ.สว/หน่วยแพทย์เคลื่อน/โครงการพระราชดำริ/บริจาคโลหิต

**ป้องโรคมะเร็ง (ปากมดลูก เต้านม )


รายงานประจำปี 2561

    รายงานทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล  คลิ๊กที่นี้       ** ว่ายน้ำ รร ศรีประชาฯ  คลิ๊กที่นี้      
** รายงานกิจกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 2561  คลิ๊กที่นี้

*** รายงานอุบัติเหตุเทศกาลสงรานต์ปี 2561  คลิ๊กที่นี้
** หมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบพยาธิ อำเภอขุขันธ์ 2561  คลิ๊กที่นี้
*** การรายงาน Xray  2561  คลิ๊กที่นี้
 การรายงานยอดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2561คลิ๊กที่นี้
*** รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์ปี 2561 คลิ๊กที่นี้
    แบบรายงานเป้าหมายการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง กำหนดการX-Ray และยอดจัดสรรงบฯ ปีงบประมาณ  2561  คลิ๊กที่นี้
           งานทันตกรรม กรอกข้อมูลทันตบุคลากรอำเภอขุขันธ์    คลิ๊กที่นี้

รายงานเร่งด่วน ปีงบฯ 2560

แบบรายงานฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง อำเภอขุขันธ์ 2560 -คลิ๊กที่นี้
ขอรายชื่อผู้ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ ปี 2557-คลิ๊กที่นี้
 รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลส่งกรานต์ปี 2560 คลิ๊กที่นี้
 รายงานเร่งด่วน ปีงบฯ 2560
OK_รายงานผลการดำเนินงาน หมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบพยาธิ อำเภอขุขันธ์ 2559  คลิ๊กที่นี้
OK_แบบรายงานผลการดำเนินงานการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง  ปีงบประมาณ  2560  คลิ๊กที่นี้

ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์