รายงานเฉพาะกิจเภสัชฯเด่นชัย

1.  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  เข้าไปกรอกรายงานข้อมูลงานบุญปลอดเหล้าและการพนัน จำนวนงาน และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดครับ สำหรับท่านที่เคยกรอกแล้ว  ขอให้กรอกเพิ่มเติมใหม่ ครับ  เนื่องจาก  สสจ.ศรีสะเกษ ปรับรูปแบบรายงานใหม่  ช่วยรายงานข้อมูล ด้วยครับตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน (ข้อมูล 21 เดือนก่อน - 20 เดือนนี้)เริ่มตั้งแต่วันที 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายงาน 


ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์