เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

โปรแกรมเปิดประตูสู่ลาวใต้2554

วันที่ 5 กันยายน 2554  ขุขันธ์  - ช่องเม็ก – ปากเซ จำปาสัก - น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา กาแฟ – น้ำตกผาส้วม
05.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สสอ.ขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน บริการอาหารเช้า อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ  ร้องคาราโอเกะ และพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
06.00 น. นำคณะของท่านเดินทางมุ่งสู่อุบลราชธานี – ช่องเม็ก
08.30 น. ถึงช่องเม็ก จะมีทีมงานบริษัททัวร์ลาวคู่มิตรของเรา  รอต้อนรับคณะของท่าน เพื่อพาทุกท่าน “เปิดประตูส่ลาวใต้” ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง  ขณะที่ท่านกำลังรอตรวจเอกสานผ่านแดน ทุกท่านสามารถเที่ยวชมบรรยากาศรอบบริเวณด่าน  หรือดื่มกาแฟสดที่ขึ้นชื่อของเมือง ปากช่อง ที่ร้านกาแฟตรงหน้าด่าน  หรือแลกเงินสกุลกีบเพื่อใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัย

09.00 น. เดินทางสู่เมืองปากเซ โดยผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำโขงมิตรภาพ
ลาว ~ ญี่ปุ่น  เข้าเช็กอินท์  โรงแรมจำปาสักแกรนด์
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงแซบๆ ที่ ร้านอาหารมะณีพร  เป็นรายการอาหารแบบ
 Set Menu  จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสัมผัส ธรรมชาติ และชมความงาม ของ น้ำตกตาดฟาน  ชมทัศนียภาพยอดเขาที่สลับซับซ้อนของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว แวะชิมชากาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศ ไร่ชากาแฟ ที่เมืองปากช่อง  เมืองที่ปลูกชา กาแฟส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก  จากนั้นเราจะพาทุกท่านเดินทางมุ่งสู่  น้ำตกตาดผาส้วม ณ อุทยานแห่งชาติภูบาเจียง
ชมหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ ของ สปป.ลาว และศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชนเผ่าตามอัธยาศัย           
            16.00 น. เดินทางกลับโรงแรมจำปาสักแกรนด์
ให้ท่านได้แวะทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาสัย    
            19.00 น. พาทุกท่านรับประทานอาหารมื้อเย็นแซบ ๆ ที่เรือแพแม่โขงลานช้าง
เป็นรายการอาหารแบบ
Set Menu  สมควรแก่เวลา เราจะพาทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาสัย
วันที่ 6 กันยายน 2554  น้ำตกคอนพะเพ็ง  - ปากเซ- มุทิตาจิตแด่ป๋าสุวิน
06.00 น. ตื่นรับอรุณ ชมทัศนียภาพอันงดงาม ยามเช้าภายนอก และโดยรอบ
โรงแรม, รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก เป็นอาหารแบบบุฟเฟต์
อเมริกัน-ลาว
08.00 น. แวะชมวิถีชีวิต การค้าขายของ ชาวเมืองปากเซ ณ ตลาดเช้าเมืองปากเซ
ตรงข้ามกับโรงแรมที่เราพัก ช็อปปิ้ง ซื้อของที่ระรึก เพื่อเป็นของฝากของต้อน สินค้า มีหลากหลายให้เลือกชื้อตามอัธยาสัย
09.30 น. เราจะพาทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงแซบๆ ที่ ร้านอาหารแม่บุญเฮียง รับประทานอาหารประเภทต้มปลาสดๆจากแม่น้ำโขงปรุงสุกใหม่ ๆรสชาดอร่อยถูกปาก จากนั้นเดีนทาง สู่แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็ง สัมผัสความงาม และชมความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกที่ได้สมญานามว่าไนแองการ่า แห่งเอเชีย  และถ่ายรูป/ เก็บภาพของท่านกับความงดงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย

16.00 น. เดินทางกลับโรงแรมจำปาสักแกรนด์ ให้ท่านได้แวะทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาสัย
            19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม ทุกท่านร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต
“แด่ป่าสุวิน พลภักดี” สนุกสนานและเพลิดเพลินกับดนตรียามค่ำคืนอันโรแมนติก หลังรับประทานอาหารเชิญท่านท่องราตรีเมืองลาวตามอัธยาสัย..../หรือจะนอนพักผ่อนตามอัธยาสัยก็ได้
วันที่ 7 กันยายน 2554  ปราสาทหินวัดภูDuty Freeช่องเม็ก – ขุขันธ์
             06.00 น. ตื่นรับอรุณ ชมทัศนียภาพอันงดงามยามเช้าภายนอก และโดยรอบโรงแรม
            
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอาท์นำสัมภาระออกจากโรงแรม
08.00 น. เราจะพาท่าน ข้ามโขงเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ปราสาทหินวัดภู”เพื่อเยี่ยมชมศาสนสถานอารยะธรรมขอมโบราณกว่า 1,000 ปี ลวดลายแกะสลักหินสวยงามที่สุด ซึ่งเป็นศิลปะแบบนครวัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ( UNESCO) เมือปี ค.ศ. 2001 ชมแท่นบูชายันต์มนุษย์  และศิวลึงค์ธรรม
                          12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแซบๆ ที่  ร้านอาหาร ในตัวเมืองจำปาสัก
เป็นรายการอาหารแบบ Set Menu 
  13.00 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก เพื่อชมและเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ราคาประหยัด และเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เข้าสู่เขตประเทศไทย พาทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
           16.30 น. ถึง สสอ.ขุขันธ์ โดยสวัสดิภาพ  ด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม

 
เมนูอาหารในงานมุทิตาจิตป๋าสุวินที่โรงแรมจำปาสักดิ์แกรนด์
ในวันที่
6 กันยายน  2554  คณะกรรมการตามคำสั่งฯ พิจารณาแล้วเลือก 9 รายการ ดังนี้

1.Young chili dip with boiled egg and vegetables    
           น้ำพริกหนุ่ม ไข่ต้ม ผักสด
2.Steamed fish with lime sauce ปลาน้ำของนึ่งมะนาว
3.Deep fried Menam Kong fish with three Flavor sauce           
           ปลาน้ำของทอดราดพริกสามรส
4.Four kind vegetables with crab meat ผัดสี่สหายราดเนื้อปู
5.Spicy tamarind soup with vegetable and egg แกงส้มชะอมไข่ทอด
6.Spicy B.B.Q Chicken Salad ยำไก่ย่าง
7.Steamed rice ข้าวสวย
8.Mixed Dessert with Crack Ice รวมมิตรเย็นน้ำแข็งใส
9.Seasonal Fresh Fruit ผลไม้รวมตามฤดูกาล
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์