เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

ส้วมสถานบริการสาธารณสุขตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์แรงกิ้ง รอบที่ 1/2553

1. ควรมีพัดลมติดผนังห้องส้วมเพื่อการระบายอากาศที่ดี



2. ควรจัดให้มีที่นั่งสามขา สำหรับผู้พิการ ด้วยในกรณีไม่มีส้วมชักโครก



3. ควรจัดให้มีกระดาษทิชชู /กระดาษชำระไว้ในห้องส้วมด้วย



4. ควรจัดให้มีการตรวจการทำความสะอาด โดยจัดทำเป็นตารางตรวจ 2 ช่วงทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย และให้ติดรูปผู้ทำความสะอาดและผู้ตรวจเอาไว้ด้วย






ขอขอบคุณผู้นิเทศจากจังหวัดฯ คุณธีรบูลย์ รัชตวิมลรัตน์ ที่ให้คำชี้แนะที่ดี
ขอขอบคุณนายแบบส้วมฯ คุณบริญญา รัตนพันธ์ ที่เอื้อเฟื้อภาพ
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์