ประกาศรับสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9V2RybUg4LXp0Mnc/view?usp=sharing


ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้ https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9N1FMUUQwUWVhTzA/view?usp=sharing

ประกาศที่ผ่านมา
# ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเป็นลูกจ้างเลือกสรรชั่วคราว สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/folderview?id=0B6lT-4zvtYI9d1lMWDJnaTZhZmM&usp=sharing
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์