เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒

 ไฟล์เอกสารการอบรมฯ
ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ (เขมจิรา วิลาวรรณ-25620620)
โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (อิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์-25620620)
โรคตาในผู้สูงอายุ (รัฐนินทร์ บุญใส-25620620)
ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาล (สายยนต์ แหวนเพชร-25620621)
การดูแลผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน (เพ็ญทิวา สารบุตร-25620621)

 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง)  ต้นฉบับไฟล์เวิร์ด คลิก

 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) ต้นฉบับ กศน.อำเภอขุขันธ์ คลิก

 รายชื่อCare Giver(Cg) จำนวน 30 คน อบรมที่ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ กศน.อำเภอขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2562 คลิก

 กำหนดการและตารางอบรมโครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2562 ต้นฉบับPDF คลิก
 

 แบบกรอกรายชื่อวิทยากรการอบรมฯเพื่อจัดทำใบประกาศ/เกียรติบัตรฯ คลิก  ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกเข้ามาแล้ว คลิก

 คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง คลิก

25620620-หนังสือเชิญผู้รับผิดชอบงาน LTC ทุกรพ.สต.ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ คลิก

 ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม
วันที่ 20 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 21 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 24 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 25 มิถุนายน 2562  คลิก


 แบบทดสอบออนไลน์ก่อน-หลังการอบรมฯ ตรวจคะแนน 
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์